Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2016) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ve Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumları Abstract   Summary   Full Text
İclal GÖKKUŞ, Burak DELİCAN
 
Vol 5, No 1 (2016) Türkiye’de Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Eğitim Faaliyetlerinin Yönetimi ve Denetimi (Yasal Belgeleri Temelinde Nitel Bir Analiz) Abstract   Summary   Full Text
Erdal TOPRAKÇI, Aysun AKÇAY
 
Vol 5, No 2 (2016) Paradoksal Psikoterapi Abstract   Full Text
Önder BALTACI
 
Vol 5, No 2 (2016) Bilimsellik Değerine İlişkin Zihinsel Modellerin Değişiminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Abstract   Summary   Full Text
Ufuk SÖZCÜ, Abdullah Oğuzhan KILDAN, Duran AYDINÖZÜ, Bilgin Ünal İBRET
 
Vol 5, No 2 (2016) Annelerin Beş Yaş Çocuklarının Gelişimine İlişkin Okul Öncesi Eğitimden Beklentilerinin İncelenmesi Abstract   Summary   Full Text
Ayşegül ULUTAŞ AVCU
 
Vol 5, No 3 (2016) Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği Programına İlişkin Metaforik Algıları Abstract   Summary   Full Text
Hatice UYSAL, Şenay ÖZEN ALTINKAYNAK, Necdet TAŞKIN, Berrin AKMAN, Fatma Çağlayan DİNÇER
 
Vol 6, No 1 (2017) 1918-1938 Yılları Arasında Yayınlanan Eğitim Dergilerindeki Karşılaştırmalı Eğitim Makalelerinin Analizi Abstract   Summary   Full Text
Gönül Türkan DEMİR
 
Vol 5, No 2 (2016) 3-5 Yaş Çocuklarının Yürütücü İşlev Performansları ve Dil Becerileri İle İlişkisi Abstract   Summary   Full Text
Zeynep GÜLTEKİN AHÇI
 
Vol 3, No 2 (2014) 3-6 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Yayımlanan Resimli Hikaye Kitaplarının Bazı Temel Değerler Açısından İncelenmesi Abstract   Summary   Full Text
Rabia DİRİCAN, H. Elif DAĞLIOĞLU
 
Vol 2, No 1 (2013) 4.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Bazı Değişkenlerin Etkileri Abstract   SUMMARY   FULL TEXT
Tahir GÜR, Tuncay DİLCİ, Hasan ŞENER, Tutku YILDIRIM
 
Vol 1, No 2 (2012) 9 YAŞ ÇOCUKLARININ PSİKO-MOTOR GELİŞİMLERİNDE OYUNUN ETKİSİ Abstract   SUMMARY   FULL TEXT
Oğuzhan Kuru
 
Vol 2, No 4 (2013) A Study on the Acquisition of English Causatives by Turkish Learners of English Abstract   FULL TEXT
Kağan BÜYÜKKARCI, Duygu İŞPINAR
 
Vol 2, No 2 (2013) Activities of American Missionaries in Kayseri Abstract   FULL TEXT
Ayhan ÖZTÜRK, S. Tunay KAMER
 
Vol 5 (2016): USOS Özel Sayı Aday Sınıf Öğretmenlerinde Problemli İnternet Kullanımının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Abstract   Summary   Full Text
Yunus ALTUNDAĞ, Sefa BULUT
 
Vol 3, No 2 (2014) Akıcılığı Geliştirme Programının İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Anlama Becerileri Üzerindeki Etkisi Abstract   Summary   Full Text
Aybala ÇAYIR, Mustafa ULUSOY
 
Vol 3, No 1 (2014) Akıllı Tahta Kullanımlı Mikro Öğretim Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tbap’larına ve Akıllı Tahta Kullanıma Yönelik Algılarına Etkisi Abstract   Summary   Full Text
Halil İbrahim AKYÜZ, Murat PEKTAŞ, Mehmet Altan KURNAZ, Esra KABATAŞ MEMİŞ
 
Vol 5, No 2 (2016) Algılanan Ebeveyn İlişkisi Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Abstract   Summary   Full Text
Eyüp ÇELİK, Gönül OZİŞ
 
Vol 5, No 2 (2016) Almanya’da Sachunterricht Ve Türkiye’de Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Okulda Demokrasi Uygulamalarına Örnek Olarak Sınıf Başkanı Seçimi Abstract   Summary   Full Text
İrem PAMUK, Akif PAMUK
 
Vol 3, No 2 (2014) An Investigation of 8th Grade Students’ Knowledge about Linear Equations Abstract   Full Text
Abdullah Çağrı BİBER
 
Vol 2, No 3 (2013) Anaokulu Kaynaştırma Sınıfında Yer Alan Özel Gereksinimli Bir Çocuğun Sosyal Oyun ve Sosyal İletişim Özellikleri Abstract   SUMMARY   FULL TEXT
Gökhan DUMAN, Nurcan KOÇAK
 
Vol 6, No 1 (2017) Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Yaratıcı Düşünme ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Abstract   Summary   Full Text
Önder ŞENSOY, Halil İbrahim YILDIRIM
 
Vol 1, No 2 (2012) AVM’LERDE ÇALIŞAN KADIN SATIŞ DANIŞMANLARININ CİNSEL TACİZE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Abstract   SUMMARY   FULL TEXT
Mustafa Şahin, Betül Aydın, Serkan Volkan Sarı
 
Vol 6, No 1 (2017) Çevrimiçi Öz Düzenleyici Öğrenme Ortamında Metabilişsel Desteğin Öz Düzenleme Becerisine Etkisi Abstract   Summary   Full Text
Serap SAMSA YETİK, Hafize KESER
 
Vol 3, No 3 (2014) Çizgi Filmlerdeki Subliminal Mesajların Çocuklar Üzerindeki Etkisi Abstract   Full Text
Fahri TEMİZYÜREK, Ümran ACAR
 
Vol 1, No 1 (2012) Çocuk Ve Demokrasi: İlköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi Abstract   SUMMARY   FULL TEXT
Fatma Sadık, Mediha Sarı
 
Vol 6, No 1 (2017) Çoklu Temsiller ve Matematik Öğretimi: Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme Abstract   Summary   Full Text
Semahat İNCİKABI
 
Vol 3, No 1 (2014) Çoklu Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Erken Çocukluk Özel Eğitimi Hizmetleri Sürecinde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi Abstract   Summary   Full Text
Emel SARDOHAN YILDIRIM, Gönül AKÇAMETE
 
Vol 3, No 3 (2014) Ömer Seyfettin’in Fıkra Kaynaklı Hikâyelerinde Din Ve Ahlakî Değerler Abstract   Summary   Full Text
Hatice FIRAT
 
Vol 2, No 2 (2013) Özel Dershanelerin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Abstract   SUMMARY   FULL TEXT
Murat DİRLİKLİ, Hasan FURKAN
 
Vol 1, No 2 (2012) ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE KASTAMONU KIZ İLKÖĞRETMEN OKULU UYGULAMASI (1956-1975) Abstract   SUMMARY   FULL TEXT
S. Tunay Kamer
 
Vol 3, No 3 (2014) Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlikleri Ve Öğretmen Adayı Belirleme Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme Abstract   Summary   Full Text
Ayşe Nur KUTLUCA CANBULAT
 
Vol 6, No 1 (2017) Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık Ölçeği Abstract   Summary   Full Text
Bilal DUMAN, Ali YAKAR
 
Vol 4, No 2 (2015) Öğretmen Adaylarının Eğitimsel, Toplumsal ve Siyasal Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Abstract   Summary   Full Text
Ümit POLAT, Ahmet KAYSILI, Şevket AYDIN
 
Vol 4, No 3 (2015) Öğretmen Adaylarının Fen Ve Teknoloji/ Fen Bilimleri Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleriyle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Abstract   Summary   Full Text
Tolga BABACAN, Fatma ŞAŞMAZ ÖREN
 
Vol 1, No 1 (2012) Öğretmen Adaylarının Türkçeyle İlgili Algılarının Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi Örneği Abstract   SUMMARY   FULL TEXT
Oğuzhan Sevim, Fatih Veyis, Nilay Kınay
 
Vol 3, No 1 (2014) Öğretmen Eğitiminde Simülatör Tabanlı Sınıf Örneğinden Hareketle Zihin Felsefesi Açısından Bir Kalite Değerlendirilmesi Abstract   Summary   Full Text
Mehmet K. ÖZGEN
 
Vol 1, No 1 (2012) Öğretmen Rehber Materyalinde Kavram Yanılgısını Giderme Tekniklerine Yer Verilmesine İlişkin Uzman Görüşleri Abstract   SUMMARY   FULL TEXT
Ali Türkdoğan, Tuba Aydoğdu İskenderoğlu, Sultan Değerlier
 
Vol 2, No 2 (2013) Öğretmenlerin Öğretmen Liderliği Davranışlarına İlişkin Görüşleri Abstract   SUMMARY   FULL TEXT
Yakup YİĞİT, Soner DOĞAN, Celal Teyyar UĞURLU
 
Vol 2, No 4 (2013) Üniversite Öğrencilerinin Hidroelektrik Enerji Santrallerine (HES) İlişkin Görüşleri İle Çevreye Yönelik Tutumlari Arasindaki İlişki Abstract   SUMMARY   FULL TEXT
Gönül BODUR, Emine ŞENYUVA
 
Vol 5, No 4 (2016) Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejisi ve Fen Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Abstract   Summary   Full Text
Esra KABATAŞ MEMİŞ, Rahşan BOZKURT, Esra CEVİZCİ, Felek AVUNÇ, Burcu ÖĞRETMEN
 
Vol 5, No 2 (2016) Üstün Yetenekli ve Tipik Gelişim Gösteren İlköğretim 1. Kademe Çocuklarının Sosyal Davranışlarının İncelenmesi Abstract   Summary   Full Text
Çağla GÜR, Nurcan KOÇAK, Nalan SALTIK, Dilek AKKOÇ, Zuhal DUMAN, Çiğdem KAYABAĞDAŞ, Elif DEMİR, Zübeyde KARA
 
Vol 5, No 4 (2016) Bilim Sanat Merkezi Yöneticilerinin Değer Kavramını İle İlgili Görüşleri Abstract   Summary   Full Text
Muammer ERGÜN, Hülya ÇINAR
 
Vol 4, No 4 (2015) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 1989- 2014 Yılları Arasındaki Almış Olduğu Kararların Uygunluk Analizi ile İncelenmesi Abstract   Summary   Full Text
Çiğdem Apaydın
 
Vol 5, No 4 (2016) Bilimin Doğasına İlişkin Kazanımlar Açısından Türkiye’deki Lise Kimya Ders Kitapları Abstract   Full Text
Şule ŞAHİN, Fitnat KÖSEOĞLU
 
Vol 2, No 1 (2013) Bilişsel Esnekliğin Yordayıcıları Abstract   SUMMARY   FULL TEXT
Alper ÇUHADAROĞLU
 
Vol 5 (2016): USOS Özel Sayı Bruner’in Zihinsel Gelişim İlkelerine Göre Yapılan Bilgisayar Destekli Eğitimin 3. Sınıf Geometri Kazanımlarının Başarı Ve Kalıcılığına Etkisi Abstract   Summary   Full Text
Sıtkı ÇEKİRDEKCİ, Veli TOPTAŞ, Nergiz ÇEKİRDEKÇİ
 
Vol 3, No 2 (2014) CONTEXT / İÇİNDEKİLER Abstract   Introduciton
CIJE Editor
 
Vol 4, No 1 (2015) Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri Abstract   Summary   Full Text
Osman ÇEPNİ, Fatih AYDIN, Vedat ŞAHİN
 
Vol 5, No 3 (2016) Coğrafya Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine İlişkin Görüşleri Abstract   Summary   Full Text
Abdullah TÜRKER
 
Vol 2, No 4 (2013) Disiplinler Ararası Bağlamda Tuval Resimlerinin, Dijital Baskı Yöntemi Kullanılarak Giyilebilir Sanatta Uygulanmasına Yönelik Bir Çalışma Abstract   FULL TEXT
Leyla KODAMAN, Safiye SARI
 
1 - 50 of 153 Items 1 2 3 4 > >> 


e-ISSN: 2147-1606

Cumhuriyet International Journal of Education