Vol 6, No 1 (2017)

Table of Contents

Articles

Programlama Eğitiminde Algoritma Algısı: Bir Metafor Analizi Summary Full Text
Seyfullah GÖKOĞLU
1918-1938 Yılları Arasında Yayınlanan Eğitim Dergilerindeki Karşılaştırmalı Eğitim Makalelerinin Analizi Summary Full Text
Gönül Türkan DEMİR
Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Yaratıcı Düşünme ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Summary Full Text
Önder ŞENSOY, Halil İbrahim YILDIRIM
Türkiye’de Argümantasyon Konusunda Gerçekleştirilen Tezlerin Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması Summary Full Text
Esra KABATAŞ MEMİŞ
Çoklu Temsiller ve Matematik Öğretimi: Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme Summary Full Text
Semahat İNCİKABI
Investigating the Conceptual Understanding of Physics through an Interactive-Lecture Engagement Full Text
Aina Jacob KOLA
Erken Çocukluk Döneminde Hafif İşitme Engelli Çocuklarla Çalışan Eğitmenlerin İletişim Niteliklerinin İncelenmesi Summary Full Text
Gözde KARAHALİLOĞLU, Gökhan DUMAN
Çevrimiçi Öz Düzenleyici Öğrenme Ortamında Metabilişsel Desteğin Öz Düzenleme Becerisine Etkisi Summary Full Text
Serap SAMSA YETİK, Hafize KESER
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Cinsel İstismara İlişkin Bilgilerinin İncelenmesi: Nitel Bir Bakış Summary Full Text
Özlem ALKAN ERSOY, Hurşide Kübra ÖZKAN
İlkokuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Niteliklerinin Belirlenmesi Summary Full Text
Aybala ÇAYIR
Karma Eğitime İlişkin İhsan Sungu’nun Görüşleri ve Çeviri Yazıları Üzerine Değerlendirme Summary Full Text
S. Tunay KAMER
Validation of The Mathematical Knowledge For Teaching Statistics Instrument Full Text
Oktay MERCİMEK, Ayhan Kürşat ERBAŞ
Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Okuma Parçalarının Bilim Tarihi Kullanımı Açısından İncelenmesi Summary Full Text
Atilla KOÇYİĞİT, Murat PEKTAŞ
Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık Ölçeği Summary Full Text
Bilal DUMAN, Ali YAKAR


e-ISSN: 2147-1606

Cumhuriyet International Journal of Education