İlkokuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Niteliklerinin Belirlenmesi

Aybala ÇAYIR

Abstract


 

Bu araştırma Aksaray İlinde bulunan birinci sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimi sürecinde sergiledikleri iletişim niteliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel bir araştırma yöntemi olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma ilkokul birinci sınıfta görev yapan 10 sınıf öğretmeniyle yürütülmüştür. Araştırma verileri “Öğretmen İletişim Nitelikleri Gözlem Formu” ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Veriler içerik analizi inceleme yöntemi ile çözümlenmiştir. Bulgular öğretmenlerin iletişim niteliklerinin bireysel özellikler alt boyutunda yeterli iken, dil gelişimini desteklemeye yönelik alt boyutlarında desteklenmesi gerektiğini göstermiştir.

 


Full Text:

Summary Full Text

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2147-1606

Cumhuriyet International Journal of Education